14. ročník XC Řež - 9.9.2017
Typ závodu MTB XC závod
Pořadatel závodu Bike Service Klecany o.s.
Ředitelka závodu Michaela Pajkrtová
Telefon na ředitelku závodu 724 369 109
Termín konání závodu Sobota 9.9.2017
Místo prezentace Areál „Polepšovna ducha“
Čas zahájení prezentace 7:30
Čas ukončení prezentace dětského závodu 8:30 kategorie do 6 let , 9:30 ostatní dětské kategorie
Čas ukončení prezentace hlavního závodu 12:00
Místo startu závodu Areál „Polepšovna ducha“
Čas starty dětského závodu 9:00 kategorie do 6 let, 10:00 ostatní dětské kategorie
Čas startu hlavního závodu 13:00
Místo cíle závodu Areál „Polepšovna ducha“
Trasa závodu Asfalt 40%, terén 60%
   
Výše startovného dětského závodu 100,- Kč při přihlášení a platbě předem na účet do 7.7.2017,
150,- Kč při přihlášení a platbě předem na účet do 27.8.2017,
na místě 200,- Kč
Výše startovného juniorského závodu 150,- Kč při přihlášení a platbě předem na účet do 7.7.2017,
250,- Kč při přihlášení a platbě předem na účet do 27.8.2017,
na místě 300,- Kč
Výše startovného hlavního závodu 250,- Kč při přihlášení a platbě předem na účet do 7.7.2017,
300,- Kč při přihlášení a platbě předem na účet do 27.8.2017,
na místě 400,- Kč
Závod je vypsán i pro příchozí Ano
Závod je povolen a uspořádán Za plného silničního provozu
Doporučení a popis chování v rámci závodu Účastníci musí dodržovat pravidla silničního provozu, zejména dodržovat jízdu při pravém okraji vozovky, v nepřehledných úsecích, zejména ve sjezdech doporučujeme nezávodit.
   
Odkaz na webové stránky závodu www.xcrez.cz
POZOR, je třeba vyplnit do příslušné kolonky přihlášky startovní číslo UAC, které máte přidělené na letošní sezónu!!
Různé:
Všichni účastníci musí dodržovat Stanovy a Soutěžní řád UAC 2015
--V rámci podpisu Startovní listiny se závodník zavazuje, že v průběhu závodu bude dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Závodu se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Je si vědom, že se závod jede za plného provozu a že je povinen dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během závodu řídí provoz na pozemních komunikacích. Závodu se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Je si vědom, že pořadatel a organizátor závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené 
--Závod se jede za plného silničního provozu a každý účastník je povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích (Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění zákonů č. 60/2001 Sb., 478/2001 Sb., 62/2002 Sb., 311/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2003 Sb., 53/2004 Sb. (od 1.4.2004) + Vyhláška č. 30/2001 Sb. (dopravní značky) aktualizované znění (od 1.5.2004) a pokyny pořadatelů 
--Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené 
--Účastníci startují na vlastní nebezpečí 
--Účastníkům je doporučeno, aby měli zřízeno individuální zdravotní a úrazové pojištění 
--Cyklistické přilby jsou POVINNÉ 
--V případě pádu (zranění) informujte ředitele závodu co nejdříve (ještě v den konání závodu) 
--Účastníci do 18 let musí předložit souhlas rodičů 
--Všem vyhlášeným doporučujeme zúčastnit se slavnostního vyhlášení a předání cen 
--V případě, že se nemůžete slavnostního vyhlášení zúčastnit, oznamte tuto skutečnost pořadateli závodu před zahájením slavnostního vyhlášení 
--Ceny, které si nejlepší v rámci slavnostního vyhlášení nepřevezmou, propadají pořadateli závodu a budou přidány do tomboly 
Upozornění:
VŠICHNI ZÁVODNÍCI se musí dostavit (tak, aby nebránili silničnímu provozu) do prostoru startu 5 minut před startem, z důvodů vyslechnutí informací o závodu.
Organizační doplněk:
Závodník, který závod nedokončí, je povinen tuto skutečnost nahlásit buď v cíli časoměřičům, v koridoru, případně nejdéle do 1hod řediteli závodu SMS zprávou. Příchozí závodníci mohou tuto skutečnost ohlásit při vracení startovního čísla v místě presentace. Reklamace výsledků je nutné podat nejdéle do 1 týdne po uveřejnění výsledků na www.uac.cz přímo řediteli závodu buď telefonicky, nebo na e-mail.
Časomíra:
Měření času všech závodníků bude provedeno pomocí čipů. Pořadatel zajistí zapůjčení čipů bez záloh pro závodníky včetně upínacích pásků na kola závodníků a instrukcí jak čip připevnit. Pořadatel zajistí odebírání čipů závodníkům v prostoru cíle. V případě ztráty nebo neodevzdání čipu závodníkem bude pořadatelem dodatečně účtována částka 500,- Kč + 21% DPH za 1ks